5 års non stop garanti Bike Trollhättan

Du som köper en ny MC från BMW, Yamaha, Kawasaki samt Harley-Davidson. Detta gäller standard MC från 649cc köpta på Bike Trollhättan och väljer att sköta servicearna hos oss är trygg med: 

Omfattning:

* Kostnadsfri reparation av motor och elektronik gällande både delar och arbete på nya motorcyklar levererade från och med 2013-01-01.
* Fri motorcykel eller ATV vid driftstopp.
* Företräde i verkstaden vid försäkringsskada.
* Non-stop garantin gäller första ägaren.
* Ingen milbegränsning.
* Från tiden två år efter leverans till fem år efter leverans gäller Non-Stop Garantin.
* Garanti på motor och elektronik.
* Med motor menas även bränslesystem, växellåda och i förekommande fall kardan.
* Med elektronik avses styrenheter för tändning, bränsleinsprutning, generator och laddningsregulator.
* Med elektronik avses inte t.ex. glödlampor, strömbrytare och batteri.
* Non-Stop Garantin omfattar ej avgasrör eller missfärgningar/färgsläpp på motor eller liknande.


Detaljer som är att betrakta som förbrukningsdetaljer omfattas inte av reklamationsrätten, t.ex: bromsbelägg och bromsskivor, kopplingslameller, vajrar, drivpaket samt däck. Kunden ansvarar för transport till och från vår verkstad.

5 års Non-Stop Garanti förutsätter att all service enligt anvisning i -tillverkarens instruktionsbok utförts hos Bike Trollhättans auktoriserade verkstad. Föreskrifterna för användning i instruktionsboken följts och att motorcykeln inte byggts om eller ändrats så att förutsättningarna för motor och elektronik avviker från originalutförande.

Modifieringar utförda och godkända av Bike Trollhättan påverkar inte Non-Stop Garantins gällande.

Reklamation:

Vill köparen påtala fel ska säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt max 14 dagar efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Bike Trollhättan avgör hur fel som uppkommer under -garantitiden lämpligast ska avhjälpas. Avhjälpande ska ske inom skälig tid.

Finns försäkring som täcker fel används den i första hand.

Fel som väsentligen inte påverkar användandet avhjälps normalt i samband med ordinarie servicetillfälle.

Serviceanvisningar:
Service ska ske enligt tillverkarens angivna intervall avseende körd sträcka, dock minst en gång per år.

För kunder som köpt MC med Trygghetsavtal övergår detta per automatik till Non-Stop Garantin

Tvist:
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol.
Till Startsidan