5 års non stop garanti Bike Trollhättan

5 år non-stop garanti från Bike Trollhättan försvinner 1/1 2022.

Nu när de flesta leverantörer äntligen kan erbjuda likvärdig garanti som Bike Trollhättan redan erbjöd för många år sedan så känns vår egen 5 år non-stop garanti överflödig. Läs gärna på respektive tillverkares hemsida eller klicka in dig på önskat varumärke under fordonsfliken här på hemsidan för att läsa om vad just din favorittillverkare av MC har att erbjuda.

För er som redan innan har en aktiv 5 år non-stop garanti så gäller självklart samma villkor som tidigare, se nedan:

 Omfattning:

* Kostnadsfri reparation av motor och elektronik gällande både delar och arbete på nya motorcyklar levererade från och med 2013-01-01.
* Fri motorcykel eller ATV vid driftstopp.
* Företräde i verkstaden vid försäkringsskada.
* Non-stop garantin gäller första ägaren.
* Ingen milbegränsning.
* Från tiden två år efter leverans till fem år efter leverans gäller Non-Stop Garantin.
* Garanti på motor och elektronik.
* Med motor menas även bränslesystem, växellåda och i förekommande fall kardan.
* Med elektronik avses styrenheter för tändning, bränsleinsprutning, generator och laddningsregulator.
* Med elektronik avses inte t.ex. glödlampor, strömbrytare och batteri.
* Non-Stop Garantin omfattar ej avgasrör eller missfärgningar/färgsläpp på motor eller liknande.


Detaljer som är att betrakta som förbrukningsdetaljer omfattas inte av reklamationsrätten, t.ex: bromsbelägg och bromsskivor, kopplingslameller, vajrar, drivpaket samt däck. Kunden ansvarar för transport till och från vår verkstad.

5 års Non-Stop Garanti förutsätter att all service enligt anvisning i -tillverkarens instruktionsbok utförts hos Bike Trollhättans auktoriserade verkstad. Föreskrifterna för användning i instruktionsboken följts och att motorcykeln inte byggts om eller ändrats så att förutsättningarna för motor och elektronik avviker från originalutförande.

Modifieringar utförda och godkända av Bike Trollhättan påverkar inte Non-Stop Garantins gällande.

Reklamation:

Vill köparen påtala fel ska säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt max 14 dagar efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Bike Trollhättan avgör hur fel som uppkommer under -garantitiden lämpligast ska avhjälpas. Avhjälpande ska ske inom skälig tid.

Finns försäkring som täcker fel används den i första hand.

Fel som väsentligen inte påverkar användandet avhjälps normalt i samband med ordinarie servicetillfälle.

Serviceanvisningar:
Service ska ske enligt tillverkarens angivna intervall avseende körd sträcka, dock minst en gång per år.

För kunder som köpt MC med Trygghetsavtal övergår detta per automatik till Non-Stop Garantin

Tvist:
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol.
Till Startsidan