TRANSPORT - MOTORCYKEL


Priser vid hemleverans av din motorcykel:

Vi har delat upp Sverige i 3 zoner

• Region Stockholm 4.500 kr
• Region Västra Götaland 3.000 kr
• Region Malmö 4.500 kr
• Region Norr på förfrågan


VAGNAR -  PLOGAR ect.
Kranmanvagnar = pris x 2

Vi ordnar gärna transporten av ditt nya fordon hem till din dörr och kan ta med ditt inbyte om detta gjorts upp vid köptillfället.

Försäkring:
Köparens försäkring gäller under transport vid en olycka (vi kommer stå för självrisk).
Eventuella transportskador står Bike för. Det vill säga om vi mot förmodan repar din mc så står vi självklart för detta.