Varför service hos en auktoriserad verkstad? 

Det kan skilja mycket verkstäder emellan både gällande pris & vad man faktiskt får för pengarna.    

Här kommer några saker som kanske inte är tydliga för dig som kund på kort sikt men som kan vara en stor skillnad om olyckan är framme. 

Vi som verkstad har tydliga krav på oss från våra MC-leverantörer för att upprätthålla en hög nivå på utförda arbeten och åtgärder som genomföras. 

 • Våra tekniker har löpande genomgått de senaste utbildningarna med slutprov hos våra tillverkare.  

 • Vi har de senaste uppdateringarna din mc behöver. Uppdateringarna syns ibland först när vi rent fysiskt kopplat upp MC:n mot tillverkaren med hjälp av vår servicedator. 

 • Vi upptäcker och kan kostnadsfritt åtgärda tillverkarens återkallningar i samband med service. Vid säkerhetsrelaterade återkallningar informeras slutkund direkt men vid förbättringar så kan man endast se de via tillverkarens system. 

 • Har ditt fordon en digital servicebok så kommer alla servicear registreras i denna. Vissa tillverkare har redan slutat med en servicebok i papper. 

 • Utrustning som krävs för att vara auktoriserad finns alltid tillgängligt i vår verkstad. Tillverkarens specialverktyg används då det krävs och datorutrustning som gör att mjukvara kan uppdateras håller alltid godkänd standard. Utan rätt verktyg och datorer kan man inte bli auktoriserad servicepartner. 

 • Vi använder bara original reservdelar om inte kunden önskar annat. 

 • Vissa tillverkare erbjuder en försäkring för vidare transport till verkstad vid stillestånd, kostnadsfritt om den är servad hos auktoriserad verkstad.  

 • Om man genomför service där man inte har allt som tillverkare kräver så faller garanti. 

 • Om du har maskinskada i din MC-försäkring så kan du vara trygg om service utförts enligt tillverkarens föreskrifter på en auktoriserad verkstad och MC:n är i originalutförande Hur vet man om verkstaden är auktoriserad? 

Vi får rättigheten att använda tillverkarnas logotyper i all vår marknadsföring, dekaler på fasaden och inne i våra lokaler

 
Vi på Bike är auktoriserad verkstad för följande tillverkare:  

 • BMW 

 • HARLEY-DAVIDSON 

 • YAMAHA 

 • KTM 

 • KAWASAKI 

 • DUCATI 


Vi på Bike strävar efter att du som kund alltid skall få en professionell upplevelse när du besöker vår verkstad. 

LÄS MER HÄR OM VARFÖR VI TACKAR NEJ TILL VISSA VERKSTADSJOBB.